Banner kep 01

IDEGENFORGALOM SZIGETÚJFALU

 

akadalymenteslogo

bekelteto

 

Szigetújfalu weboldala

Tájékoztatás Akácfa utcai járdafelújításról

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október 11. napjától az Akácfa utcában a Vasút utca és a Kossuth L. utca közötti járdaszakasz térkőburkolatos felújításának, valamint csapadékvíz elvezetésének munkálatait végzik.

Kérjük, hogy a zavartalan munkavégzés érdekében a felújítási munkálatok alatt az érintett szakaszon körültekintően közlekedjenek és parkoljanak!

 

Kivitelező: BED-2011 Kft.

Műszaki kérdés esetén hívható személy:

Bednárik Attila
ügyvezető
+36 30 949 3773

 A munka időtartama alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Szigetújfalu Község Önkormányzata

BURSA HUNGARICA 2022

Szigetújfalu Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját.

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

Bővebben: BURSA HUNGARICA 2022

Kerékpáros Kertváros kérdőív

ÚJABB KERÉKPÁROS FELMÉRÉS - KÉRDŐÍV AZ ELŐVÁROSI KERÉKPÁROZÁSI SZOKÁSOKRÓL

A Budapest Fejlesztési Központ elindította második felmérését is a készülő Kerékpáros Kertváros stratégia kapcsán - ezúttal az agglomerációban élők ingázási és kerékpározási szokásairól kérdezik a lakosokat.

Az előző, szeptember közepén indított térképes felmérésben az agglomerációs kerékpározás feltételeinek javítására lehet javaslatot tenni – még október 15-ig - két interaktív térkép segítségével. A mostani kérdőívben pedig kifejezetten az ingázási és közlekedési szokások kerülnek fókuszba, egy a stratégia készítését megalapozó kutatás részeként.

A kutatás része a Kerékpáros Kertváros stratégiának, amelyet a Budapest Fejlesztési Központ a Magyar Kerékpárosklubbal együttműködésben készít. A felmérés célja, hogy a stratégiához a tervezők pontos képet kapjanak az agglomerációban élők utazási tapasztalatairól, szokásairól, és azonosítható legyen, hol és milyen fejlesztésekre mutatkozik igény. A most indított kutatás kifejezetten a hétköznapi ingázókra, a közlekedési célú kerékpározókra koncentrál, vagyis azokra, akik hetente legalább egy-két alkalommal használják kerékpárjukat.

Bővebben: Kerékpáros Kertváros kérdőív

Meghívó: Aradi Vértanúk megemlékezés

MEGHÍVÓ!
Amíg emlékezünk, nem felejtünk.

Gyújtsunk mécseseket az aradi vértanúk napján, október 6-án 17:30 órakor a szigetújfalusi templom melletti emlékműnél!
Beszédet mond Paulheim Vilmos polgármester úr.
Legyünk együtt minél többen!
Rossz időben a templomban tartjuk.

aradi megemlekezes 

MOL Dunai Finomító karbantartás

Tisztelt Lakosok!

A MOL Nyrt. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a MOL Dunai Finomító több üzemében 2021. szeptember 23. – október 30. között időszakos, ütemezett karbantartást végeznek.

Ezt megelőzően a nagyjavításra történő felkészülés során, valamint ezt követően az üzemek újraindítása során több olyan technológiai tevékenységet hajtanak végre, amelyek a zajhatással, látványos fáklyázással, esetenként kellemetlen szaghatással járnak.

Az időszakos karbantartás a finomító berendezéseinek biztonságos üzemmenetét szolgálja.

A munkálatok időtartama alatt a MOL Nyrt. szíves megértésüket kéri.              

Szigetújfalu Község Önkormányzata

Tájékoztatás útfelújításról (módosítás)

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az útfelújítási munkálatokról a Magyar Közút Nonprofit Zrt. módosított tájékoztatót küldött önkormányzatunk részére, mely szerint a Vasút utcán a Fő úttól a Bem utcáig végzik a burkolatjavítási munkálatokat félpályás jelzőőrös forgalomirányítás mellett. A munkavégzésre tervezetten az alábbi időpontokban kerül sor:

 •  burkolat előkészítése, marása 2021. szeptember 6 – szeptember 9.
 •  aszfalt rétegek (kötő / kopó) terítése, tömörítése 2021. szeptember 13 – 21.

Kérjük, hogy az útfelújítási munkálatok alatt az érintett útszakaszon lakók autóikkal az udvaron parkoljanak, valamint a pékség, iskola és a CBA előtt kerüljék a parkolást, mivel ez akadályozza a munkavégzést.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A munka időtartama alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Szigetújfalu Község Önkormányzata

Felhívás veszélyes hulladékok leadására

FELHÍVÁS

 

2021. szeptember 4-én, szombaton 8.00 – 12.00 óra között lehetőség nyílik a háztartásoknál keletkező veszélyes hulladékok leadására a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal (2319 Szigetújfalu, F út 45.) udvarán.

Az átvétel a következő veszélyes hulladékokra vonatkozik:

 •  Irodatechnikai hulladékok (toner, nyomtató patron)
 • Fáradt olaj
 • Oldószerek, hígítók
 • Veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek (olajos flakon, festékes doboz)
 • Hajtógázas sprayflakonok
 • Gumiabroncsok
 • Növényvédő szerek
 • énycsövek, izzók
 • Festék maradék
 • Gyógyszer hulladék
 • Elemek, akkumulátorok
 • Étolaj
 • Mosószerek
 • Olajszűrő, olajos felitató anyagok

Az akció kizárólag szigetújfalui lakosok számára és háztartási mennyiségű veszélyes hulladék átvételére vonatkozik!

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

 

 

Gyomirtás a H6-os HÉV vonalán

A vasútüzem zavartalan fenntartásának biztosítása céljából a MÁV-HÉV Zrt. községünk területét is érintő őszi, vegyszeres gyomirtást végez három napig, 2021. augusztus 24. és 26. között. A gyomirtás a HÉV vonalakat, a HÉV üzemi területeit, az állomásokat, megállóhelyeket, valamint ezek közvetlen környezetét érinti. Az alkalmazott anyag munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap, az anyag a méhekre nem ártalmas, a gyomirtás során a kötelező és szokásos óvintézkedéseket megteszik.

 

Szigetújfalu Község Önkormányzata

 

                                                                                                                             

Tájékoztató légi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 18. napján (szerda), a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 19-20. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

Bővebben: Tájékoztató légi szúnyoggyérítésről

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 18. napján (szerda), napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 19-20. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

Bővebben: Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002