Coronavirus

bekelteto

 

2020. I. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 159/2019. (XI.27.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2020. január 29.

Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2019. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a polgármester 2019. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről

Gábor János

Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2019. évi működéséről

Jegyző

Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2019. évi munkájáról

Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő

Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása

Paulheim Vilmos polgármester

A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése.

Jegyző

2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásának jóváhagyása

Paulheim Vilmos polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Jegyző

2020. évi szúnyoggyérítés előkészítése

Paulheim Vilmos polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása

Jegyző

2020. február 26.

2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság

Március 15-i ünnepség előkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Nőnapi rendezvény előkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

2020. évi bölcsődei térítési díj meghatározása

Jegyző

Inter-Ambulance Zrt. 2019. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről

Paulheim Vilmos polgármester

2020. március 9. Közmeghallgatás

2019-2024. évi gazdasági program ismertetése

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ismertetése

Pénzügyi ügyintéző

Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója

2020. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató

Paulheim Vilmos polgármester

Tájékoztató a 2019. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester

2020. március 25.

2020. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

Jegyző

2019-2024. évi gazdasági program elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

Május 1-i ünnepség szervezése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Civil szervezetek 2020. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2019. évi támogatások felhasználásáról

Paulheim Vilmos polgármester

2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Kaltenecker Józsefné intézményvezető

Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása

Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Jegyző

Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata

Paulheim Vilmos polgármester

Étkezési térítési díj rendelet felülvizsgálata

Élelmezésvezető, Jegyző

2020. április 29.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Paulheim Vilmos polgármester

Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester

Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

Beszámoló a 2019. évi normatívák felhasználásáról

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről

Jegyző

Nyári étkeztetés az iskolai táborokban

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a polgármester 2020. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Paulheim Vilmos polgármester

2020. május 27.

Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról

Értéktár bizottság elnöke

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2019. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2020. évi üzleti terve

Paulheim Vilmos polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése

Jegyző

Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről

Paulheim Vilmos polgármester

Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Paulheim Vilmos polgármester

2020. június 24.

2020. II. félévi ülésterv elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002