Coronavirus

bekelteto

 

2019. I. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 148/2018. (XI.28.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2019. február 6.

2019. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság  
Szigetújfalu Község Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. januári ülésén  
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2018. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2018. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2018. évi tevékenységéről Gábor János    
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása Bartal Zita aljegyző    
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
2019. évi bölcsődei térítési díj meghatározása Bartal Zita aljegyző    
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2018. évi működéséről Bartal Zita aljegyző    
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2018. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő    
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester    
Inter-Ambulance Zrt. 2018. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester    
  A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése. Bartal Zita aljegyző    
  Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása Bartal Zita aljegyző    
  Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata Dr. Bognár Mihály PÜB elnök    
2019. február 18. Közmeghallgatás        
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének ismertetése Predák Katalin pü. főtanácsos    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      
2019. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester    
Tájékoztató a 2018. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester    
2019. március 27. 2019. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Bartal Zita aljegyző    
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Civil szervezetek 2019. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2018. évi támogatások felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása  
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Bartal Zita aljegyző    

2019. április 24.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
2018. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  

2018. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  
Beszámoló a 2018. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzésről Bartal Zita aljegyző    
Beszámoló a polgármester 2019. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a 2018. évről Paulheim Vilmos polgármester    
2019. május 29. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke    
Beszámoló a DAKÖV Kft. 2018. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2019. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester    
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése Bartal Zita aljegyző    
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester    
2019. június 26. 2019. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
  Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Bartal Zita aljegyző    
Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002