Coronavirus

bekelteto

 

2018. I. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 158/2017 (XI.29.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2018. február 7.

2018. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság
Szigetújfalu Község Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. januári ülésén
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a polgármester 2017. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről Gábor János
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása aljegyző
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
2018. évi bölcsődei térítési díj meghatározása aljegyző
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2017. évi működéséről aljegyző
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2017. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester
Morrow Medical Zrt. 2017. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester
A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése. aljegyző
Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása aljegyző
Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata Dr. Bognár Mihály PÜB elnök
2018. február 19. Közmeghallgatás
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének ismertetése Predák Katalin pü. főtanácsos
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója
2018. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester
Tájékoztató a 2017. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester
2018. március 28. 2018. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása aljegyző
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Civil szervezetek 2018. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2017. évi támogatások felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása

2018. április 25.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
2017. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése
Beszámoló a 2017. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről aljegyző
Beszámoló a polgármester 2018. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a 2017. évről Paulheim Vilmos polgármester
2018. május 30. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke
Beszámoló a DAKÖV Kft. 2017. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2018. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése aljegyző
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester
2018. június 27. 2018. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
Víztorony felépítmény, Globus bérleti szerződésének meghosszabbítása Paulheim Vilmos polgármester
Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002