2017. II. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 87/2017. (VI.28.) számú KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2017.szeptember 13. 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának beszámolója Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2017. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
DAKÖV Kft. 2017-2030 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődében maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése (szükséges szerint) Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  2353 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú földterület használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde SZMSZ-ének módosítása Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítása Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
  Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről Deák Csaba igazgató    
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
2017. október 25. Beszámoló a polgármester 2017. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
2018. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Helyi termelői piacon fizetendő helypénz felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Normatív határozat a 2018. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester    
2018. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Vasút u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (kamra) használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. évi munkatervének véleményezése Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
2017. november 29.        
2018. évi belső ellenőrzési terv megalkotása Aljegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2018. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2018. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester    
Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás hosszabbításának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Petőfi Sándor Művelődési Ház üzemeltetésének felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  2018. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
   
Качественное строительство и ремонт своими силами