Coronavirus

bekelteto

 

2017. I. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

 

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 152/2016 (XI.30.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2017. február 8.

2017. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság  
Szigetújfalu Község Önkormányzat, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. januári ülésén  
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2016. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2016. évi tevékenységéről Gábor János    
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
2017. évi bölcsődei térítési díj meghatározása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2016. évi működéséről dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2016. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő    
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester    
Morrow Medical Zrt. 2016. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester    
  A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése. dr. Kosztyi Emma aljegyző    
  2017. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
  Bölcsődei térítési díjról szóló rendelet dr. Kosztyi Emma aljegyző    
  Képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálata Dr. Bognár Mihály PÜB elnök    
2017. február 20. Közmeghallgatás        
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének ismertetése Predák Katalin pü. vez. tanácsos    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      
2017. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester    
Tájékoztató a 2016. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester    
2017. március 29. 2017. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Civil szervezetek 2017. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2016. évi támogatások felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása  
Beszámoló a DAKÖV Kft. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szolgáltatás 2016. évi teljesítéséről és tapasztalatairól DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgató    

2017. április 26.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
2016. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  

2016. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  
Beszámoló a 2016. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzésről dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Beszámoló a polgármester 2017. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolója a 2016. évről Paulheim Vilmos polgármester    
2017. május 31. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke    
Beszámoló a Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának, önkormányzatot érintő munkájáról Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Beszámoló a DAKÖV Kft. 2016. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2017. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester    
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése dr. Kosztyi Emma aljegyző    
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester    
2017. június 28. 2017. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda közétkeztetési szerződése Paulheim Vilmos polgármester    
Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002