Coronavirus

bekelteto

 

Pályázatok

известные картины и новости из мира искусства

2019. évben Szigetújfalu Község Önkormányzata által beadott és elnyert pályázatok

2019-ben benyújtott nyertes pályázatok:

 1. A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról szóló LVF/13997/2019-ITM kódszámmal rendelkező pályázaton 3.863.173,- Ft összegű fenntartási, felújítási, fejlesztési és eszközbeszerzési vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, amely összegből az alábbi munkálatok valósulnak meg: komp padlócseréje, tartalék hajómotor beszerzése, biztonsági kamerarendszer kiépítése a révháznál.
 2. A Belügyminisztérium által kiírt a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat keretében 28 erdei köbméter támogatásban részesültünk, amelyet összesen 28 családnak osztottunk szét, fejenként 1 erdei köbméter mennyiségben. A tűzifa kiszállítására 2020. január-február hónapokban került sor.
 3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat keretében a Belügyminisztérium által 12.664.036,- Ft összegű támogatásban részesültünk, amely összeget a Mester utcában a Szőlő köz és a Mester u. 62. szám közötti szakasz út- és járdafelújítására fordítjuk. Az önerő mértéke 2.234.830,- Ft. A kivitelezés folyamatban van és a Vitép Kft. végzi.
 4. A Magyar Falu Program keretében a nemzeti és helyi identitástudat erősítése c. alprogramra irányuló pályázaton 16.564.947,- Ft összegű támogatást kaptunk, amely összegből 1.564.948,- Ft-ot a Szüreti Forgatag rendezvényünkre használtunk fel, a fennmaradó 15.000.000,- Ft-ot (pontosan: 14.999.999,- Ft) pedig a Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjére fordítottuk, amelynek a kivitelezését a Papp Árnyékolástechnikai Kft. idén februárban fejezte be.
 5. Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében nyújtottunk be pályázatot óvoda udvar felújítására és akadálymentesítésére, amelyen 4.992.903,- Ft összeg támogatásban részesültünk. A támogatásból a terasz térburkolatának felújítását, valamint akadálymentesített feljáró készítését valósítjuk meg. A kivitelezési munkálatokat a Vitép Kft. a nyári zárva tartás alatt végzi.
 6. Az Európai Bizottság 2019 szeptemberében meghirdette a harmadik fordulót a WiFi4EU pályázati program keretében. A kezdeményezés olyan támogatási rendszer, amelynek célja, hogy a helyi lakosok és a látogatók kiváló minőségű internet-hozzáféréssel rendelkezzenek a helyi közélet központi helyszínein. A 11.000 pályázó európai település közül 1780 került kiválasztásra, amiből 142 magyarországi település, köztük Szigetújfalu is lehetőséget kapott ingyenes wifi-hozzáférési pontok kiépítésére. A fejlesztésre 15.000 EUR összeg áll rendelkezésre és másfél év alatt kell megvalósítani.

2019-ben megvalósult pályázatok

 1. A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázaton Szigetújfalu község fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének energetikai felújításához 36.195.550,- Ft összegű támogatásban részesültünk 2017 decemberében. A beruházás 11.338.427,- Ft saját forrást igényelt.

A fejlesztés keretében az alábbi munkálatokra került sor: nyílászáró csere, egyes helyiségekben padlóburkolat és fali burkolat csere, vakolás, festés, új csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, akadálymentes mosdó kiépítése, udvaron parkolóhelyek létesítése, homlokzati, lábazati és padlásfödém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés.

Tavaly június 7-én került sor az épület műszaki átadás-átvételére, szeptember 16-án zajlott a hivatalos átadó ünnepség.

 1. 2018-ban önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat keretében a Belügyminisztérium által 12.589.810,- Ft összegű támogatásban részesültünk, amely összeget a Kossuth L. utca páros oldalának, valamint a Temető utca páratlan oldalának járdafelújítására fordítottuk.. A beruházás 2.221.731,- Ft saját forrást igényelt. A kivitelezéssel a VIDÁK-ÉP Kft-t bíztuk meg. A két utca járdafelújítása 2019. augusztus 30-án fejeződött be.

Elutasításra került pályázatok:

 1. „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázat keretében a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde korszerűsítésére nyújtottunk be pályázatot 2016 májusában, amelyben az épület hőszigetelését, a terasz és a kerítés felújítását, a nyílászárók cseréjét, a tornaszoba felújítását, napelem telepítését, valamint eszközök beszerzését céloztuk meg. A projekt teljes költsége 69.658.912,- Ft-ot tett ki. 2020. február 17-én kézhez kapott értesítésben támogatási kérelmünk elutasításra került.
 2. 2019 szeptemberében a Magyar Falu Program keretében önkormányzati utak felújítására nyújtottunk be pályázatot, melynek keretében az Akácfa utca útfelújítását szerettük volna megvalósítani, a pályázatunk azonban elutasításra került.
 3. „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás keretében 2017-ben pályázatot nyújtottunk be a külterületi Kert utca aszfaltozására, árokrendezésére. Pályázatunk 35.021.914,- Ft összegű támogatásban részesült, de az időközben megnövekedett építési és oszlopáthelyezési költségek a saját forrás összegét olyan mértékben megemelték, hogy azt az önkormányzat költségvetése nem bírta el, így a képviselő-testület tavaly a visszalépés mellett döntött.

 

 További pályázati információk

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002