akadalymenteslogo

bekelteto

 

2023. I. félévi ülésterv

известные картины и новости из мира искусства

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 164/2022. (XI.30.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

 2023. február 8.

Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a polgármester 2022. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről Gábor János
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2022. évi működéséről Hangay Marianna jegyző
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2022. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester
A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése. Hangay Marianna jegyző
Konyha működésének megtárgyalása Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hangay Marianna jegyző

2023. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása Hangay Marianna jegyző
2023. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat  Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság
Élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
2023. évi bölcsődei térítési díj meghatározása Hangay Marianna jegyző
2023. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Hangay Marianna jegyző
Pintér József Sportpálya használatára kötött megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
   
   
   
   
   

2023. március 29.

 Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök  
 
Civil szervezetek 2023. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2022. évi támogatás felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása
Inter-Ambulance Zrt. 2022. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Hangay Mariana jegyző
Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Óvodavezetői feladatok ellátására pályázat kiírása Hangay Marianna jegyző
   
   
   
   
   

2023. április 26.

2022. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése 

2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése
Beszámoló a 2022. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzésről Hangay Marianna jegyző
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke
Templom 250 éves fennállásának évfordulójára ünnepség szervezése Paulheim Vilmos polgármester
   
   

  2023. május 8.
  Közmeghallgatás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének ismertetése Pénzügyi ügyintéző

Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója

2023. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester

Tájékoztató a 2022. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester
    
    
    
    
   

  2023. május 31.

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2023. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése Hangay Marianna jegyző
Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester
Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Paulheim Vilmos polgármester
Döntés sírhelyek felszámolásáról Paulheim Vilmos polgármester
Kevenettel kötött Globus szerződés felülvizsgálata, meghosszabbítása Paulheim Vilmos polgármester
Közalapítványbeszámolója Paulheim Vilmos polgármester
    
   
   
   
   
2023. június 28. 2023. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
2023. évi búcsú szervezésének előkészítése Paulheim Vilmos polgármester
Óvodavezetői pályázat elbírálása Hangay Marianna jegyző NNÖSZ egyetértése, nevelőtestület, fenntartói háromtagú bizottság véleményezése
Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002