akadalymenteslogo

bekelteto

 

kiberpajzs logo

2022. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 80/2022. (VI.29.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2022. szeptember 28.

2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése
Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának beszámolója Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése
Beszámoló a polgármester 2022. I. félévében átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évéről

Kaltenecker Józsefné intézményvezető

Október 6-i megemlékezés előkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Október 23-i megemlékezés elkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

DAKÖV Kft. 2023-2037 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata

Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola tájékoztatója a 2021/2022-es tanévről Deák Csaba igazgató
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester

2022. október 26.

 

2023. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Normatív határozat a 2023. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester
Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése
Beszámoló a polgármester 2022. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése

Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. évi munkatervének véleményezése

Paulheim Vilmos polgármester

2022. november 30.

2023. évi belső ellenőrzési terv megalkotása

Hangay Marianna jegyző

Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása

Kaltenecker Józsefné KIB elnöke Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2023. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester
2023. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester
Helyi adórendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester

2023. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester

Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester

Belső ellenőrzésről szóló megbízási szerződés felülvizsgálata és meghosszabbítása

Hangay Marianna jegyző

2023. évi szúnyoggyérítés előkészítése

Paulheim Vilmos polgármester

2021. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 165/2020. (X.28.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2021. február 10. Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2020. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2020. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2020. évi tevékenységéről Gábor János    
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2020. évi működéséről Hangay Marianna jegyző    
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2020. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő    
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester    
  A polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése. Hangay Marianna jegyző    
  2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásának jóváhagyása

Paulheim Vilmos polgármester

   
  Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hangay Marianna jegyző

   
  2021. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
  Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása Hangay Marianna jegyző    
  2021. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság  
  Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
  Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
 

2021. évi bölcsődei térítési díj meghatározása

Hangay Marianna jegyző    
         
2021. február 22. Közmeghallgatás        

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének ismertetése

Pénzügyi ügyintéző    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      

2021. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató

Paulheim Vilmos polgármester    

Tájékoztató a 2020. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester    
2021. március 31.        
2021. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Hangay Marianna jegyző    
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Civil szervezetek 2021. évi támogatásának elbírálása, Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2020. évi támogatás felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása  
Inter-Ambulance Zrt. 2020. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester    
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Hangay Mariana jegyző    
  Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Daköv Kft. beszámolója a 2020. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról Paulheim Vilmos polgármester    

2021. április 28.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
2020. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  

2020. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  
Beszámoló a 2020. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzésről Jegyző    
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2021. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
2021. május 26. Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke    

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2020. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2021. évi üzleti terve

Paulheim Vilmos polgármester    

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése

Hangay Marianna jegyző

   
Beszámoló a 2020. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester    
  Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Paulheim Vilmos polgármester    
         
2021. június 30. 2021. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
         

2023. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 164/2022. (XI.30.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

 2023. február 8.

Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a polgármester 2022. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről Gábor János
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2022. évi működéséről Hangay Marianna jegyző
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2022. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester
A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése. Hangay Marianna jegyző
Konyha működésének megtárgyalása Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hangay Marianna jegyző

2023. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester
Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása Hangay Marianna jegyző
2023. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat  Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság
Élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök
2023. évi bölcsődei térítési díj meghatározása Hangay Marianna jegyző
2023. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Hangay Marianna jegyző
Pintér József Sportpálya használatára kötött megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
   
   
   
   
   

2023. március 29.

 Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök  
 
Civil szervezetek 2023. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2022. évi támogatás felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2023/2024. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása
Inter-Ambulance Zrt. 2022. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Hangay Mariana jegyző
Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester
Óvodavezetői feladatok ellátására pályázat kiírása Hangay Marianna jegyző
   
   
   
   
   

2023. április 26.

2022. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése 

2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése
Beszámoló a 2022. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzésről Hangay Marianna jegyző
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester
Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke
Templom 250 éves fennállásának évfordulójára ünnepség szervezése Paulheim Vilmos polgármester
   
   

  2023. május 8.
  Közmeghallgatás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének ismertetése Pénzügyi ügyintéző

Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója

2023. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató Paulheim Vilmos polgármester

Tájékoztató a 2022. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester
    
    
    
    
   

  2023. május 31.

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2023. évi üzleti terve Paulheim Vilmos polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése Hangay Marianna jegyző
Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester
Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Paulheim Vilmos polgármester
Döntés sírhelyek felszámolásáról Paulheim Vilmos polgármester
Kevenettel kötött Globus szerződés felülvizsgálata, meghosszabbítása Paulheim Vilmos polgármester
Közalapítványbeszámolója Paulheim Vilmos polgármester
    
   
   
   
   
2023. június 28. 2023. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester
2023. évi búcsú szervezésének előkészítése Paulheim Vilmos polgármester
Óvodavezetői pályázat elbírálása Hangay Marianna jegyző NNÖSZ egyetértése, nevelőtestület, fenntartói háromtagú bizottság véleményezése

2020. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 159/2019. (XI.27.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés

2020. január 29.

Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2019. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a polgármester 2019. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2019. évi tevékenységéről

Gábor János

Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2019. évi működéséről

Jegyző

Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2019. évi munkájáról

Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő

Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása

Paulheim Vilmos polgármester

A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése.

Jegyző

2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásának jóváhagyása

Paulheim Vilmos polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Jegyző

2020. évi szúnyoggyérítés előkészítése

Paulheim Vilmos polgármester

Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása

Jegyző

2020. február 26.

2020. évi költségvetési rendelet elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság

Március 15-i ünnepség előkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Nőnapi rendezvény előkészítése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

2020. évi bölcsődei térítési díj meghatározása

Jegyző

Inter-Ambulance Zrt. 2019. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről

Paulheim Vilmos polgármester

2020. március 9. Közmeghallgatás

2019-2024. évi gazdasági program ismertetése

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ismertetése

Pénzügyi ügyintéző

Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója

2020. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató

Paulheim Vilmos polgármester

Tájékoztató a 2019. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester

2020. március 25.

2020. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása

Jegyző

2019-2024. évi gazdasági program elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

Május 1-i ünnepség szervezése

Kaltenecker Józsefné KIB elnök

Civil szervezetek 2020. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2019. évi támogatások felhasználásáról

Paulheim Vilmos polgármester

2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Kaltenecker Józsefné intézményvezető

Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása

Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Jegyző

Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata

Paulheim Vilmos polgármester

Étkezési térítési díj rendelet felülvizsgálata

Élelmezésvezető, Jegyző

2020. április 29.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Paulheim Vilmos polgármester

Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester

Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése

Beszámoló a 2019. évi normatívák felhasználásáról

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésről

Jegyző

Nyári étkeztetés az iskolai táborokban

Paulheim Vilmos polgármester

Beszámoló a polgármester 2020. I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Paulheim Vilmos polgármester

2020. május 27.

Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról

Értéktár bizottság elnöke

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2019. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2020. évi üzleti terve

Paulheim Vilmos polgármester

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése

Jegyző

Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről

Paulheim Vilmos polgármester

Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

Paulheim Vilmos polgármester

2020. június 24.

2020. II. félévi ülésterv elfogadása

Paulheim Vilmos polgármester

2021. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 81/2021. (VI.30.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2021. szeptember 15. 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának beszámolója Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2021. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
DAKÖV Kft. 2022-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola tájékoztatója a 2020/2021-es tanévről Deák Csaba igazgató    
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
  Kiss Soma földhasználatának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
         

2021. október 4. Közmeghallgatás

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének ismertetése

Pénzügyi ügyintéző    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      

2021. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató

Paulheim Vilmos polgármester    
Tájékoztató a 2020. évben beadott és megvalósult pályázatokról Paulheim Vilmos polgármester    

 

 

 

 

2021 október 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. november 24.

2022. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Normatív határozat a 2022. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Nyugdíjas karácsony előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2021. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

 

 

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  

Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervének véleményezése

Paulheim Vilmos polgármester    
2022. évi belső ellenőrzési terv megalkotása Hangay Marianna jegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2022. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2022. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet felülvizsgálata (orvosok HIPA mentességi kérelme) Paulheim Vilmos polgármester    
2022. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Belső ellenőrzésről szóló megbízási szerződés felülvizsgálata és meghosszabbítása Hangay Marianna jegyző    
  2022. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    

2023. évi élelmezési díjak

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2022.03.01-től fizetendő élelmezési nyersanyagköltségek és térítési díjak mértékét

az alábbiak szerint határozta meg:

 

Megnevezés Étkezés típusa Intézményi térítési
díj
(nyersanyagnorma) napi összege
(,-Ft/fő)
ÁFA 27% (Ft) Rezsi (Ft) Összesen (Ft)
Regenbogen
Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
BÖLCSŐDE
reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna
508,- 137,- 0,- 645,-

Regenbogen
Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
ÓVODA,

Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda

tízórai, ebéd,
uzsonna
642,- 173,- 0,- 815,-

Móra Ferenc
Általános ISKOLA –

alsós étkezők

tízórai, ebéd,
uzsonna
681,- 184,- 0,- 865,-
  tízórai, ebéd 587,- 158,- 0,- 745,-
  ebéd 394,- 106,- 0,- 500,-

Móra Ferenc
Általános ISKOLA –

felsős étkezők

tízórai, ebéd, uzsonna 716,- 194,- 0,- 910,-
  tízórai, ebéd 618,- 167,- 0,- 785,-
  ebéd 425,- 115,- 0,- 540,-
Időskorúak Klubja reggeli, ebéd, uzsonna 910,- 246,- 1494,- 2650,-
  ebéd 556,- 150,- 1494,- 2200,-
Nem rendszeres átmeneti segélyként ebéd ebéd 556,- 150,- 1494,- 2200,-
Vendégebéd ebéd 556,- 150,- 1494,- 2200,-
Ételszállító doboz
napi díja
        220,-

2022. I. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. I. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzat 150/2021. (XI.24.) KT határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2022. február 9. Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat 2021. évi vízbázis-védelmi fejlesztési tevékenységéről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a polgármester 2021. IV. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2021. évi tevékenységéről Gábor János    
Tájékoztató a polgármesteri hivatal 2021. évi működéséről Hangay Marianna jegyző    
Közterület-felügyelő, mezőőr beszámolója 2021. évi munkájáról Zsíros József mezőőr, közterület-felügyelő    
Közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása Paulheim Vilmos polgármester    
  A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése. Hangay Marianna jegyző    
  2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározásának jóváhagyása

Paulheim Vilmos polgármester

   
  Szigetújfalu Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Hangay Marianna jegyző

   
  2022. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    
  Bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása Hangay Marianna jegyző    
  2022. évi költségvetési rendelet elfogadása Paulheim Vilmos polgármester Német Nemzetiségi Önkormányzat   Óvoda-Bölcsőde tekintetében; Kulturális és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ügyrendi Bizottság  
  Március 15-i ünnepség előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
  Nőnapi rendezvény előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
 

2022. évi bölcsődei térítési díj meghatározása

Hangay Marianna jegyző    
  0100/2 hrsz ingatlan megosztása Paulheim Vilmos polgármester    
2022. évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv jóváhagyása Hangay Marianna jegyző    
         
2022. február 21. Közmeghallgatás        

 

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének ismertetése

Pénzügyi ügyintéző    
Közüzemi szolgáltatók tájékoztatója      

2022. évi önkormányzati díjakról, adókról tájékoztató

Paulheim Vilmos polgármester    

Tájékoztató a 2021. évben beadott és megvalósult pályázatokról

Paulheim Vilmos polgármester    
         
2022. március 30.        
Faluház építésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálása Paulheim Vilmos polgármester    
Május 1-i ünnepség szervezése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Civil szervezetek 2022. évi támogatásának elbírálása, beszámoló a 2021. évi támogatás felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, a nemzetiségi igényfelmérés rendjének meghatározása, valamint a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Kaltenecker Józsefné intézményvezető Német Nemz. Önkormányzat Szigetújfalu bevonása  
Inter-Ambulance Zrt. 2021. évi beszámolója a központi ügyelet működéséről Paulheim Vilmos polgármester    
Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása Hangay Mariana jegyző    
  Intézményi energiamegtakarítási intézkedési tervek felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Daköv Kft. beszámolója a 2021. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásáról Paulheim Vilmos polgármester    
         

 

2022. április 27.

Ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
2021. évi költségvetési rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  

2021. évi zárszámadási rendelet megalkotása

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda, iskola tekintetében német nemzetiségi önkormányzat egyetértése  
Beszámoló a 2021. évi normatívák felhasználásáról Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzésről Hangay Marianna jegyző    
Nyári étkeztetés az iskolai táborokban Paulheim Vilmos polgármester    
  Bursa rendelet Paulheim Vilmos    
  Beszámoló a Szigetújfalui Települési Értéktár Bizottság munkájáról Értéktár bizottság elnöke    
         
2022. május 25.

Beszámoló a DAKÖV Kft. 2021. évi gazdasági tevékenységéről, valamint a Kft. 2022. évi üzleti terve

Paulheim Vilmos polgármester    

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2021. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegzése

Hangay Marianna jegyző

   
Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és gyámhatósági tevékenységről Paulheim Vilmos polgármester    
Előterjesztés kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Paulheim Vilmos polgármester    
         
         
2022. június 29. 2022. II. félévi ülésterv elfogadása Paulheim Vilmos polgármester    
       

Köztemető sírhely díjak

Szigetújfalu Község köztemetőjének

sírhely díjai

 

A sírhelyek megváltási árai Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (XI.3.) módosító önkormányzati rendelete alapján 2023. január 1-jétől az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:                                          

                     Egyes sírhely:                    20.000.-Ft/25 év

                     Kettes sírhely:                   30.000.-Ft/25 év

                     Urna sírhely:                      30.000.-Ft/25 év

                     Urnafülke:                          30.000.-Ft/15 év

    Sírbolt helyek: a sírhely megváltási árának négyszerese, ezért kiszámítása
                           4 x egyes sírhely ár x eltemetendő halottak száma/80 év

2020. II. félévi ülésterv

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. II. félévi ülésterve

Elfogadva Szigetújfalu Község Önkormányzatának 106/2020. (VII.2.) határozatával

Képviselő-testület ülésének időpontja Napirendi pont megnevezése Előadó Egyetértő, véleményező, javaslattevő szervezet megnevezése Megjegyzés
2020. szeptember 30. 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu (NNÖSZ) egyetértése  
Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának beszámolója Kaltenecker Józsefné a Tanács önkormányzati tagja    
Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum beszámolója Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Beszámoló Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi gazdálkodásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében (NNÖSZ) egyetértése  
Beszámoló a polgármester 2020. II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
Beszámoló a Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évéről Kaltenecker Józsefné intézményvezető    
Október 6-i megemlékezés előkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Október 23-i megemlékezés elkészítése Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
DAKÖV Kft. 2021-2035 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Szigetújfaluért Emlékérem adományozásáról döntés Paulheim Vilmos polgármester   Zárt ülésen
Móra Ferenc Általános Iskola tájékoztatója a 2019/2020-as tanévről Deák Csaba igazgató    
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való részvételről Paulheim Vilmos polgármester    
Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évi munkatervének véleményezése Paulheim Vilmos polgármester    
Búcsú helyének kijelölése Paulheim Vilmos polgármester    
  Kiss Tibor földhasználatának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  Beszámoló a polgármester 2020. III. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Paulheim Vilmos polgármester    
 

Biológiai szúnyoggyérítés előkészítése

Paulheim Vilmos polgármester    

 

 

 

 

2020. október 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. november 25.

2021. évi rendezvénynaptár megalkotása Kaltenecker Józsefné KIB elnök    
Normatív határozat a 2021. évi intézményi bérleti és helyi lap hirdetési díjakról Paulheim Vilmos polgármester    
2021. évi élelmezési nyersanyagköltségek és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Vasút u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (kamra) használatba adásának felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Sírhelymegváltási árak felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Nyugdíjas karácsony előkészítése  Kaltenecker Józsefné KIB elnöke    
Beszámoló az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi alakulásáról Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  

Szigetújfalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulheim Vilmos polgármester Óvoda tekintetében NNÖSZ egyetértése  
2021. évi belső ellenőrzési terv megalkotása Hangay Marianna jegyző    
Bursa Hungarica támogatás iránti kérelmek elbírálása Kaltenecker Józsefné KIB elnöke   Zárt ülésen
Szigetújfalu Község Önkormányzat 2021. évi vízbázis-védelmi fejlesztési koncepciója Paulheim Vilmos polgármester    
2021. I. félévi ülésterv megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Helyi adórendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Lakásbérleti rendelet felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
Szociális célú tűzifa juttatásáról szóló rendelet megalkotása Paulheim Vilmos polgármester    
Belső ellenőrzésről szóló megbízási szerződés felülvizsgálata és meghosszabbítása Hangay Marianna jegyző    
  Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetésére kötött közművelődési megállapodás felülvizsgálata Paulheim Vilmos polgármester    
  2021. évi szúnyoggyérítés előkészítése Paulheim Vilmos polgármester    

2023. évi adók

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. november 30-i ülésén a 2023. évben fizetendő

helyi adókat az alábbiak szerint határozta meg:

 

Magánszemélyek kommunális adója: 19.000 Ft/adótárgy/év. Csak és kizárólag magánszemély fizetheti. Tehát ha az ingatlan nem magánszemély tulajdonában van, úgy nem magánszemélyek kommunális adója, hanem építményadó fizetési kötelezettség terheli. A kommunális adót adótárgyanként kell megfizetni, tehát ha egy ingatlanon két vagy több építmény, illetve egy építményen belül több lakás van, úgy a kommunális adót építményenként illetve lakásonként kell megfizetni.

Építményadó: 900 Ft/m2/év. Építményadó fizetési kötelezettség terheli a nem magánszemély tulajdonában lévő építményeket, az üzleti, vállalkozási célú építmény vagy épületrészeket, a nem lakóházként nyilvántartott ingatlanokat, kivéve, ha az adótárgyat magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli, valamint az adótárgy melléképületei, amennyiben azok nem üzleti, vállalkozási célt szolgálnak.

Helyi iparűzési adó: Állandó jelleggel végzett tevékenység: 1,8 %,

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység: 5 000 Ft/nap

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. §-a alapján az adózónak a változást követő 15 napon belül kell adóbevallást benyújtania, tehát kérjük, hogy minden adózó, akit érintenek a változások küldje meg bevallását.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002