bekelteto

 

kiberpajzs logo

Szigetújfalu weboldala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére

известные картины и новости из мира искусства

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére

Szigetújfalu Község Önkormányzata (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.) a képviselő-testület 93/2022. (VIII.24.) számú határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete szerinti

nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti

a kizárólagos tulajdonát képező szigetújfalui 427 helyrajzi számú, természetben a 2319 Szigetújfalu Fűzfa utca 5. szám alatti, 586 m2 telekterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú belterületi ingatlant.

A telken lévő lakóház alápincézetlen, 54 m2-es földszinti, a gazdasági épület 19 m2 alapterületű. Az ingatlan összközműves. Műszaki állapota felújítandónak minősül.

Az ingatlan induló ajánlati ára: bruttó 30.000.000,-FtAz ajánlatnak tartalmaznia kell

  • az ajánlattevő  adatait,
  • a megajánlott vételárat,
  •  az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat,
    különösen a vételár vagy díj megfizetésének módját és határidejét elfogadja,
  •  az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy ajánlatát a képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja.

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogról való lemondás az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele.

A vételár kifizetése egy összegben az elővásárlási joggal érintett szervezet, elővásárlási jogról való lemondásának nyertes ajánlattevő felé való közlésétől számított 5 munkanapon belül esedékes .

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatát zárt borítékban, legkésőbb 2022. szeptember 28. (szerda) 12 óráig van lehetősége benyújtani a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal titkárságán (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.) személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján.

A beérkezett ajánlatok bontására 2022. szeptember 28-án 16.00 órakor  a Szigetújfalui Polgármester Hivatal hivatalos helyiségében kerül sor. A bontáson az ajánlattevők jogosultak meghívás nélkül részt venni.

 

Az ajánlatkérő nevében az ajánlatok megismerését követően a Képviselő-testület dönt az ingatlan értékesítéséről.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést.

 

A pályázaton résztvevők az ajánlatokat elbíráló képviselő-testületi ülést követően írásban értesülnek a pályázat eredményéről.

 

Érvénytelen a pályázat , ha az ajánlattevő nem csatolja be a pályázati felhívásban megjelölt iratokat és ennek hiánypótlási felhívás keretein belül sem tesz eleget, valamint amennyiben az ajánlattevő az induló ajánlati árnál alacsonyabb összegű ajánlatot tesz.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ Paulheim Vilmos polgármestertől (36-24-543-000, onkormanyzat(kukac)szigetujfalu(pont)hu ) kérhető.

Az ingatlan a polgármesterrel egyeztetett időpontban megtekinthető.

 

A pályázati felhívás a Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a www.szigetujfalu.hu honlapon, az önkormányzat közösségi portál felületén, a www.ingatlan.com online hirdető felületen, valamint ingatlanközvetítő társaságok közreműködésével kerül meghirdetésre.

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002