Banner kep 01

IDEGENFORGALOM SZIGETÚJFALU

 

Coronavirus

bekelteto

 

Szigetújfalu weboldala

Választási tájékoztató

известные картины и новости из мира искусства

I.Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

Szigetújfaluban ezen választás alkalmával kerülnek megválasztásra

 • a települési önkormányzati képviselők,
 • a polgármester, valamint
 • a megyei közgyűlés tagjai.

/Szigetújfaluban nemzetiségi választás is lesz, melynek szabályait jelen tájékoztató II. része tartalmazza./

A helyi önkormányzati képviselők választása:

A helyi önkormányzati képviselőket Szigetújfaluban az ún. „egyéni listás” választási rendszer alkalmazásával kell megválasztani, ahol a település egésze egy választókerületet alkot. A megválasztható képviselők száma 6 fő. A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb hat jelöltre szavazhat.

Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztották, úgy őt törölni kell az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

A Helyi Választási Bizottság az alábbi képviselőjelölteket vette nyilvántartásba (a jelöltek a 2019. szeptember 9-i helyi választási bizottsági sorsolásnak megfelelő, alábbi sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon):

 1. Paulheim Vilmos
 2. Kiss Tibor
 3. Kaltenecker Józsefné
 4. Kolter Ferenc
 5. Baller Antal
 6. Taligás Károly
 7. Berczi Zsolt Imre
 8. Beretvás Tamásné
 9. Tominné Werny Anna

A polgármester választása:

A polgármester-választás tekintetében szintén a település egésze számít egy választókerületnek, ezért a polgármestert is közvetlenül választják meg a település választópolgárai. A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.

Nyilvántartásba vett polgármester jelöltek a szavazólapon való sorrendben:

 1. Paulheim Vilmos
 2. Vajna Gábor

A megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot.

A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni. A Pest Megyei Közgyűlés mandátumainak száma: 44.

A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A megyei listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

 

II.Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság a helyi önkormányzati választásokkal azonos napra, 2019. október 13-ára, vasárnapra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati általános választásokat.

 A nemzetiségi választópolgárok települési, területi (megyei és fővárosi), valamint országos szintű önkormányzatokat hozhatnak létre.

A szigetújfalui (települési) német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Mivel Szigetújfaluban a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát német nemzetiséghez tartozónak (a pontos szám: 256 fő), Szigetújfaluban is sor kerül a települési nemzetiségi önkormányzati választásra.

A német nemzetiségi választásokon azok a választópolgárok szavazhatnak, akik legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16 óráig kérik felvételüket a német nemzetiségi névjegyzékbe.

Fontos változás, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 3-ról 5 főre emelkedett. Szintén újdonság, hogy nem lesz külön nemzetiségi szavazókör (korábban az Idősek Nappali Otthonában volt), hanem ott tudnak a nemzetiségi jelöltekre szavazni, ahol a helyi önkormányzati képviselőkre, polgármesterre, illetve megyei listára is szavaznak.

A választás itt is az „egyéni listás” választás szabályai szerint történik.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható (5). A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Helyi Választási Bizottság az alábbi nemzetiségi képviselőjelölteket vette nyilvántartásba (a jelöltek a 2019. szeptember 9-i helyi választási bizottsági sorsolásnak megfelelő, alábbi sorrendben fognak szerepelni a szavazólapon):

 1. Hangayné László Terézia
 2. Schwarcz Angéla
 3. Tominné Werny Anna
 4. Barbaró Erika
 5. Beretvás Tamásné
 6. Werni Ferenc
 7. Held István
 8. Paulheim Vilmos

 

Pest megyei (területi) német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A pest megyei nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7.

A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

A listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

Országos német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Az országos német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 47.

Az országos listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a nemzetiségi választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A szavazásra zöld színű szavazólap szolgál, amelyet kitöltését követően zöld színű borítékba kell zárni.

A listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

 

III.választópolgárok által benyújtható névjegyzéki kérelmek

 • Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem:
  Aki német nemzetiséghez tartozik, 2019. szeptember 27-ig kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet Szigetújfaluban a német nemzetiség önkormányzati választásán.
  /Ezen a választáson nincs jelentősége, hogy kérte-e korábban az országgyűlési választásra történő kiterjesztést. /
 • Személyes adatok kiadásának tilalmára vonatkozó kérelem:
  A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kampány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a választási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja.
 • Átjelentkezés iránti kérelem:
  Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
  Az átjelentkezési kérelem beérkezési határideje 2019. október 9. (szerda) 16.00 óra.
 • Mozgóurna iránti kérelem:
  A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
  Egyéb indokok (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
  A szigetújfalui állandó lakcímmel rendelkező, illetve az átjelentkezett választópolgár a mozgóurna iránti kérelmét az alábbi módok egyikén nyújthatja be:
  1. A helyi választási irodához
   • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (www.valasztas.hu honlapon) legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
   1. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (www.valasztas.hu honlapon ügyfélkapus belépéssel) legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy óráig,
   2. 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,
  1. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthatja be.

 

IV.Szavazás

Szavazás időpontja:

A szigetújfalui lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük, illetve -átjelentkezésük esetén- tartózkodási helyük szerinti szavazókörben 2019. október 13. napján (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig személyesen adhatják le szavazatukat.

Szavazókörök Szigetújfaluban:

Sorszám Szavazókör Szavazókör címe
001. Napköziotthon 2319 Szigetújfalu, Fő út 43.
002.  Szigetújfalui Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút u. 20.

A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon, valamint Szigetújfalu község honlapján a Hivatal menüpont alatti Választási Információs Szolgálat almenüben: http://www.szigetujfalu.hu/index.php/hivatal/valasztasi-informacios-szolgalat

 

V.Választási kampánytevékenység:

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től a szavazás napján a szavazás befejezéséig, 19 óráig tart.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

 1. plakát,
 2. jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
 3. politikai reklám és politikai hirdetés,
 4. választási gyűlés.

Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján

 1. a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
 2. a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
 3. a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a b) és c) pont szerinti tilalom sérelmét.

Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

 • Plakátot elhelyezni

a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,

b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

 • Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.
 • A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

 

Adatszolgáltatás névjegyzékből jelöltek részére:

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét, a választási eljárásról szóló törvény szerint a polgármester, illetve az egyéni listás képviselőjelölt kérésére a Helyi Választás iroda 5 napon belül átadja.

Az igénylés feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak, azaz 149 000 Ft-nak a Nemzeti Választási Iroda számlájára történt befizetését.

A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvényesülése érdekében azonban lehetővé teszi, hogy a választópolgár megtilthassa a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadását, így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölő szervezetek kérésére, akik – erre irányuló névjegyzékkel kapcsolatos kérelmükben – az adatok kiadását megtiltották.

 

A Helyi Választási Bizottság elérhetőségei, tagjai:

Szigetújfalui Helyi Választási Bizottság, 2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-24-543-000

Telefax: 06-24-543-001

Mojzes Vilmosné elnök, Pintérné Varga Rozália elnök-helyettes, Károly Jánosné tag, Makra Borbála póttag, Szombati János póttag.

 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

Szigetújfalui Polgármesteri Hivatal, 2319 Szigetújfalu, Fő út 45.

Elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: 06-24-543-000

Telefax: 06-24-543-001

Bartal Zita HVI vezető, Gálné Károly Csilla HVI vezető-helyettes

Bartal Zita

Szigetújfalui Helyi Választási Iroda vezetője

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002