Banner kep 01

IDEGENFORGALOM SZIGETÚJFALU

 

akadalymenteslogo

bekelteto

 

Szigetújfalu weboldala

Pályázat Tűzoltó Klub

известные картины и новости из мира искусства

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szigetszentmárton Község Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Szigetszentmártoni Tűzoltó Klub Büfé
2016. december 1-től történő üzemeltetésére,
5 év időtartamra.

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
Szigetszentmártoni Tűzoltó Klub Büfé 
2016. december 1-től történő üzemeltetésére, 5 év időtartamra.
I.	A Tűzoltó Klub Büfé bérbeadásának feltételei:
Ajánlattevő lehet, aki
a.)	kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység végzésére jogosult és legalább féléves működéssel rendelkezik (cégét, vállalkozását legalább fél éve nyilvántartásba vették);
b.)	30 napnál nem régebbi nullás NAV igazolással rendelkezik;
c.)	30 napnál nem régebbi igazolás a működési hely szerinti önkormányzattól, hogy az önkormányzat felé semmi nemű tartozása nincs;
d.)	nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt;
II. Az ajánlat tartalmi követelményei: a.) a bérleti díjra vonatkozó ajánlat – minimum nettó 80 ezer Ft/hó + rezsi –, figyelembe véve, hogy a képviselő-testület évente legfeljebb a KSH által meghatározott infláció mértékéig emelheti; b.) az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének és hagyományőrző tevékenységének támogatására vonatkozó ajánlat; c.) Szigetszentmárton Önkormányzat és társadalmi szervezeteivel történő együttműködés erősítésének lehetőségei; d.) vállalja, hogy a klubhelyiség és a szertár rendeltetésének megfelelő környezetet biztosítja (éves festés, szükség szerinti mázolás, berendezés biztosítása, külső terasz, illetve a közterület rendben tartása); e.) a kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység végzésére jogosító okiratok másolata (vállalkozói igazolvány, gazdasági szervezet alapító okirata, cégbírósági bejegyzés); f.) az I. b.) c.) pontban felsorolt igazolások eredeti példányai; g.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
III. Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat zárt borítékban személyesen, vagy postai küldeményként legkésőbb 2016. november 14-én 16 óráig kell a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. Az ajánlatok nem tartalmazhatnak javításokat.
IV. Az ajánlatok felbontása: A kiíró képviseletében a beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi és Szociális Bizottság nyilvánosan bontja fel, az ajánlattevők (képviselői) és a Polgármesteri Hivatal képviselői jelenlétében. A bizottság a tárgyaláson nyilvánosan közli az ajánlatok tartalmát. A bizottság a tárgyalásról jegyzőkönyvet vesz fel. A bizottság az esetlegesen távolmaradó ajánlattevők részére a jegyzőkönyvet ajánlott postai küldeményként megküldi.
V. A pályázatbontás időpontja: 2016. november 14. 16:30 óra, 2318 Szigetszentmárton Telkes u. 10., Polgármesteri Hivatal
VI. Az ajánlatok értékelése: A Pénzügyi és Szociális Bizottság a beérkezett ajánlatokat és a bontásról készült jegyzőkönyvet 2016. november 22-ig a képviselő-testület elé terjeszti. A Pénzügyi és Szociális a pályázatok értelmezése céljából az érintettek meghívásával tárgyalást tarthat a képviselő-testület döntését megelőzően. Az ajánlatok kiértékelése, valamint a nyertes pályázó kiválasztása a képviselő-testület 2016. november 22-i ülésén történik. Szigetszentmárton, 2016. október 26. Lerner Henrik polgármester
Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002