bekelteto

 

kiberpajzs logo

Szigetújfalu weboldala

Bursa Hungarica 2017

известные картины и новости из мира искусства

 

bursa szigetujfalu

Szigetújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulóját. 

A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik. 

Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2016/2017. tanév II. féléve és a 2017/2018. tanév I. féléve)
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév, 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. 

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve a www.szigetujfalu.hu oldalon.

Benyújtási határidő: 2016. november 8. 

További letölthető dokumentumok: Bursa Hungarica 2017

Fájl neve Méret Dátum és idő
A Microsoft Word file 5_Pályázati_kiírás_A_2017 83 KB 2016-10-13 07:20:44
A Microsoft Word file 6 Pályázati kiírás B 2017 38.73 KB 2016-10-13 07:20:48

 

 

Качественное строительство и ремонт своими силами
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef8239 #241013142002